Witamy na stronie ZOiSOK

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym utworzony został uchwałą Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 marca 2001 r. i jest zakładem budżetowym Gminy Police powołanym do realizacji wynikających z przepisów prawa zadań własnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami. Budowa Zakładu w Leśnie Górnym była jedną z największych inwestycji proekologicznych realizowanych przez Gminę Police w latach 1999-2001. Inwestycja obejmowała następujące przedsięwzięcia:

  • budowę składowiska odpadów z zastosowaniem nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

  • budowę węzła segregacji i kompostowania - przedsięwzięcia wprowadzającego nowoczesną technologię gospodarowania odpadami oraz ograniczającego oddziaływanie Zakładu na środowisko,

  • realizację niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury ogólnotechnicznej zakładu.

 

W kolejnych latach działalności Zakład w ramach posiadanych możliwości finansowych zrealizował wiele inwestycji służących poprawie jego funkcjonowania oraz zapewnienia pracownikom lepszych warunków pracy, a kluczowymi dla rozwoju ZOiSOK były zadania:


a) połączenie kwater, w którego efekcie osiągnięto ponad czterokrotne powiększenie pojemności składowiska,

b) budowa pompy ciepła,

c) rozbudowa hali segregacji połączona z modernizacją linii technologicznej dla zwiększenia jej wydajności (po rozbudowie 60 tys. Mg/rok),

d) budowa placu dojrzewania kompostu,

e) budowa linii do doczyszczania surowców wtórnych.

 

Aktualnie zakres działalności Zakładu obejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi polegającą na:

 

a) mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych,

b) unieszkodliwianiu odpadów poprzez obróbkę biologiczną (stabilizacja poprzez kompostowanie) i składowanie,

c) kompostowaniu odpadów z selektywnej zbiórki ulegających biodegradacji,

d) zbieraniu odpadów w celu przekazania ich do zagospodarowania innym posiadaczom,

e) przetwarzanie odpadów polegające na doczyszczaniu odpadów surowcowych na przeznaczonej do tego linii technologicznej.

 

Główną działalnością Zakładu jest prowadzenie Regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach instalacja taka działając na rzecz regionu musi obsługiwać obszar zamieszkały przez min. 120 tys. osób (ze względu na koszty stałe tego typu instalacji) – w Województwie Zachodniopomorskim wg zapisów planu gospodarki odpadami dla tego obszaru, minimalna wydajność instalacji musi wynosić:

- dla instalacji mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych: 38 tys. Mg/rok.

- dla części biologicznej obróbki (kompostownia frakcji 0-80 mm wydzielonej w części mechanicznej): 18 tys. Mg/rok.

 

W związku z powyższym instalacja RIPOK w Leśnie Górnym gospodaruje odpadami komunalnymi dostarczanymi z terenu Powiatu Polickiego i Gminy Miasto Szczecin.

 

Wymienioną instalację stanowi węzeł segregacji i kompostowania odpadów, po rozbudowie i modernizacji, składający się z:


a) sekcji mechanicznego przetwarzania odpadów na linii sortowniczej w hali segregacji,

b) sekcji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji.

 

W skład instalacji wchodzą:


a) rozbudowana hala segregacji z linią technologiczną wyposażoną w: system przenośników taśmowych, jednosekcyjny kaskadowy przesiewacz dyskowy 80 mm, trybuna sortownicza, kabina sortownicza, separator elektromagnetyczny za kabiną, przenośnik rewersyjny z 2 zestawami prasa+ kontener,

b) zaplecze socjalne,

c) plac kompostowania A2 - 8 stanowisk do kompostowania, zabudowanych tunelami z bloków betonowych, z wentylatorami nadmuchowymi napowietrzającymi pryzmy od spodu,

d) wentylatorownia,

e) biofiltry,

f) plac dojrzewania kompostu o powierzchni 2626 m2,

g) wiaty i boksy magazynowe,

h) wiata na odpady niebezpieczne,

i)  sprzęt kołowy i urządzenia niezbędne do prawidłowej eksploatacji instalacji.

 

Maksymalna wydajność sekcji mechanicznego przetwarzania odpadów,(linia sortownicza), w systemie pracy dwuzmianowej:  60 tys. Mg/rok, maksymalna wydajność sekcji przetwarzania biologicznego: 27 tys. Mg/rok.

 

Składowisko odpadów.

 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne stanowiące po połączeniu w 2009 r. dawnych kwater Nr 1 i 2 jeden zwarty obiekt składowiskowy o pojemności ok. 500 tys. m3, jest w myśl przepisów prawa instalacją zastępczą. Oznacza to, że nie można na nim unieszkodliwiać odpadów powstałych w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Ponadto na koniec listopada 2015 r. stopień wypełnienia składowiska wynosił ponad 95% - okres eksploatacji obiektu szacuje się na ok. 2 lata, w tym czasie umieszczane na nim będą przede wszystkim odpady budowlane i inne niż komunalne dopuszczone decyzjami administracyjnymi do składowania. Ten stan rzeczy oraz wprowadzanie kolejnych przepisów prawa mających na celu ograniczenie do minimum składowania odpadów powodują, że składowisko ZOiSOK nie ma już znaczenia strategicznego dla gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie.


Instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.

 

Trwa modernizacja tej instalacji wynikające przede wszystkim z wymogów przepisów prawa, zgodnie z którymi proces stabilizacji odpadów powinien odbywać się w zamkniętych reaktorach lub halach, co ma zapobiegać przedostawaniu się powietrza procesowego do otoczenia. Po zakończeniu  modernizacji istniejącej kompostowni  dwa z ośmiu stanowisk (boksów) zostaną przeznaczone bo obróbki „odpadów zielonych” -  Zakład wystąpi z wnioskiem o wpisanie instalacji na listę  Regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, co usprawni gospodarkę odpadami tego rodzaju w Gminie Police i gminach ościennych.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Akceptuje pliki cookie.

EU Cookie Directive Module Information